Można wesprzeć działalność naszego duszpasterstwa 
wpłacając ofiarę na rachunek bankowy:

Klasztor oo. Dominikanów
ul. Freta 10
00-227 Warszawa

Numer rachunku bankowego: 33 1240 1037 1111 0010 9326 4876
Tytułem "Wspieram DA Freta 10"