Ochrona małoletnich 
i osób w duszpasterstwie

Polska prowincja Dominikanów


Delegat prowincjała dominikanów ds. ochrony małoletnich i osób w duszpasterstwie
Tomasz Franc OP
tel. kom. +48 602 300 510
e-mail: [email protected]
Klasztor OO. Dominikanów, ul. Stolarska 12, 
31-043 Kraków

Duszpasterz do pomocy ofiarom wykorzystania seksualnego, ich rodzinom i wspólnotom kościelnym
Maciej Kosiec OP
tel. kom. +48 536 004 120
e-mail: [email protected]
Klasztor OO. Dominikanów, ul. Staromiejska 3, 
27-600 Sandomierz

Kurator przestępstw na tle seksualnym
Tomasz Gaj OP
Klasztor OO. Dominikanów, pl. Dominikański 2, 
50-159 Wrocław

Delegatka prowincjała ds. ochrony dzieci i młodzieży
Magdalena Bogdan – psycholog
tel. kom. +48 728 471 689
e-mail: [email protected]
Dyżur w każdą sobotę w godz. 9.00–13.00