Drabina Jakubowa

Drabina Jakubowa organizuje wakacyjne turnusy rekolekcyjne dla osób niepełnosprawnych i chorych. Jeśli wierzysz, że w życiu istnieją jakieś ograniczenia, to przyjedź na Drabinię Jakubową i zmień myślenie.

Więcej informacji na: www.drabinajakubowa.pl

Lub skontaktuj się z Michaliną: [email protected]