WiR

Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek — poznając Go i miłując — mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie.  ~ Jan Paweł II

Chcemy przez ten rok, razem z wykładowcami z Instytutu Tomistycznego, przejść przez najważniejsze działy teologii (teologię fundamentalną, moralną, stworzenia, małżeństwa, chrystologię, sakramentologię i soteriologię), aby dzięki poznaniu Boga kochać Go bardziej i budować z Nim głębszą relację.

Widzimy się o 18.30 na adoracji, a po niej, o 19.30, przechodzimy do Saloniku na dalszą część spotkania.

Odpowiedzialni:
Eliza Ruba [email protected]
Tomasz Aniołowski [email protected]