Adoracja. Ile dzieje się w spojrzeniu?

„Aby naprawdę spotkać się z inną osobą, muszę ją znać, umieć stać w milczeniu obok niej, słuchać jej, patrzeć na nią z miłością. Prawdziwa miłość i prawdziwa przyjaźń zawsze żyją tą wymianą spojrzeń, intensywnym milczeniem, wymownym, pełnym szacunku i czci, tak, by spotkanie było przeżywane głęboko, w sposób osobowy, a nie powierzchownie”.

Tak mówił Benedykt XVI o adoracji. Można jeszcze dodać:

„tylko w ciszy, może na klęczkach, może na siedząco z głową w dłoniach, człowiek jest w stanie zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Nie zdobyć argumenty, ale zrozumieć”.

Wtorek, środa, czwartek 18.30 – 19.15 – Kaplica DA
Niedziela 18.45 – 19.15 – Kaplica DA