WiR 28.05

Zapraszamy na kolejne spotkanie WiR-u zatytułowane: „Czy Chrystus musiał cierpieć?”. Dlaczego śmierć na krzyżu ma być ofiarą? Czy Boskie przebaczenie w nieunikniony sposób zakładało rekompensatę za grzech? Czy za grzech Bóg musi być „przebłagany”? Odpowiedzi na te pytania będziemy poszukiwać we wtorek o 19.30. Jak zwykle rozpoczynamy od adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy DA o 18.30.