WiR 12.03

Zapraszamy na ciąg dalszy rozważań świętego Tomasza o tym, jak zmieniać się prosto a skutecznie. Teraz będzie o trzech rodzajach cnót: intelektualnych, moralnych oraz tych najważniejszych, czyli o cnotach teologalnych, czyli o wierze, nadziei i miłości. Czyli jak Arystoteles został wykorzystany przez Akwinatę, i co z tego wynika.