WiR 05.03

Kontynuujemy cykl o cnotach prowadzony przez o. Michała Mrozka. Ostatnim razem czytaliśmy Platona, dziś zajmiemy się jeszcze Arystotelesem, aby przyjrzeć się jak on wyjaśnia dynamizm człowieka. M.in. dowiemy się skąd biorą się dobrzy robotnicy i cytrzyści. Następnie zajmiemy się już św. Tomaszem aby wgłębić się we wnętrze człowieka: co w nas się zmienia oraz jak nazwać zmiany w nas zachodzące.

Rozpoczynamy adoracją w kaplicy o 18.30.