WiR 08.01

Kolejny cykl spotkań „Wiara i rozum” będzie poświęcony osobie Jezusa Chrystusa. W najbliższy wtorek, podczas pierwszego spotkania, zatytułowanego „Kim jest Jezus z Nazaretu?” poszukamy odpowiedzi na pytanie, co Biblia mówi o bóstwie Chrystusa. Czy Jezus wiedział, że jest Bogiem? Co przeżyli apostołowie w poranek wielkanocny? Co to znaczy, że Jezus istniał przed swoim narodzeniem?
Spotkanie poprowadzi o. Krzysztof Ośko OP, pracownik Instytutu Tomistycznego. Zaczynamy o 18:30 w kaplicy DA adoracją Najświętszego Sakramentu.