WiR 30.10

Rola Kościoła w rozpoznawaniu i przekazie Objawienia

Na najbliższym spotkaniu skupimy się nie na samej wierze, ale na tym, kto te prawdy wiary nam przekazuje. O. Roszkowski opowie o tym, czy musimy przyjmować prawdy głoszone przez Kościół, a jeśli tak to dlaczego i w jaki sposób. Jako chrześcijanie odnosimy się do Pisma Świętego, ale czy tam jest wszystko, w co mamy wierzyć? I czy tylko w nim możemy znaleźć prawdy wiary? Zapraszamy serdecznie na wykład o Urzędzie Nauczycielskim Kościoła oraz jego Tradycji. I jak zawsze – przypominamy o zabraniu czegoś do notowania!

Spotkanie zaczynamy adoracją o 18.30 w Kaplicy DA.