WiR 16.10

Przez 4 pierwsze tygodnie na spotkaniach WiRu będziemy się zajmować teologią fundamentalną, której przedmiotem badań są: relacja między wiarą a rozumem, racjonalne podstawy naszej wiary, czy też refleksja nad podtrzymywaniem tradycji, nienaruszalnością dogmatów oraz granicami kompromisu w dialogu ekumenicznym i międzyreligijnym. Poprowadzi nas przez to o. Maciej Roszkowski – wicedyrektor Instytutu Tomistycznego, odpowiedzialny za formację intelektualną polskich dominikanów. Na pierwszym spotkaniu opowie on nam o różnych wariantach wiary, o tym gdzie leży jej źródło i czy akt wiary jest naszą decyzją, czy może jesteśmy poddani decyzjom Boga.

PS: Koniecznie weźcie ze sobą coś do notowania!