Roraty 2016

plakat-26_11-page-001Już od poniedziałku roraty! Potrzebujemy Waszej pomocy. Przydadzą się ministranci, prescription osoby do czytania czy śpiewania psalmów. Trzeba też zasilić szeregi scholi.

Nie bądź obojętny, clinic wpisz się do tabelki i przeżyj z nami ten adwent!

PS. Zapraszamy do pomocy nie tylko studentów!

Link do tabelki