Misterium Męki Pańskiej

A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: »Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem będę się modlił«. (…) I rzekł …

FIGA

Na spotkaniu porozmawiamy o dogmatach w katolicyzmie. Czym są? Dlaczego niektóre prawdy wiary są ujęte w dogmat a inne nie? Czemu nie …